Údržba podlah a ošetřování – proč a jak

Rady a návody k podlahám


Proč je nutná údržba podlah

Podlaha je plochou, která je vystavena působení různých vlivů, způsobujících její opotřebení. Mezi tyto vlivy patří zejména

  • usedání prachu a nečistot
  • působení světelných paprsků
  • namáhání tlakem a otěrem
  • občasné nebo trvalé působení tekutin a vlhka
  • působení chemikálií (rozptýlených v atmosféře, při mytí podlahy, při náhodném rozlití)
  • mechanické otřesy
  • dilatace podlahových dílců při změně vlhkosti a teploty
  • postupné sesychání podlahových dílců

Prachové částice způsobují v kombinaci s chozením po podlaze, pokládáním předmětů a jejich posunováním po podlaze její otěr, zanášejí se do spár a pórů podlahoviny a postupně tak podlahu narušují. Stejně tak tekutiny a chemikálie poškozují strukturu dřeva a lamel, mohou vést až k nabobtnání a rozklížení podlahových dílců a prakticky ke zničení podlahy. Působením slunečního světla dochází k posunu barev u nášlapné vrstvy podlahy, podlaha pak v různých místech získává odlišný odstín. Dřevo jako přírodní materiál časem vysychá, smršťuje se a dochází ke vzniku mikrotrhlin a zvětšování spár a pórů, které tak otevírají další brány pro vstup prachu a škodlivých tekutin.

Abychom tomuto popsanému scénáři stárnutí podlahy zabránili, anebo jej alespoň značně zpomalili, je nutné údržbě podlahy věnovat maximální pozornost a o podlahu se starat podle doporučení výrobců podlahovin.

V čem spočívá údržba podlah

Cílem naší péče je zabránit působení škodlivých vlivů na podlahu vytvářením a obnovou ochranné vrstvy nanesené na podlahu, která působí jako bariéra mezi škodlivými vlivy a podlahou. Dále spočívá údržba v pravidelném odstraňování prachu a mechanických nečistot z povrchu a spár podlahy.

K podlahám dodávají jejich výrobci podrobný návod k údržbě podlahy. S tímto návodem by měli zákazníka seznámit již podlaháři před předáním díla k užívání.

První ošetření podlahy podlahářstvím

Podlahové dílce bývají často ošetřeny již výrobcem, na podlahářství leží ale povinnost dodatečného ošetření podlahy v místech, která výrobce neměl možnost ošetřit ve výrobě, tj. v místě spár, zakončení dílců a lamel.

Periodické ošetřování podlahy uživatelem

Údržba podlah spočívá v několika periodických činnostech

  • pravidelné denní čištění podlahy
  • základní čištění podlahy

Pravidelné (denní) čištění podlahy

Denně bychom měli věnovat podlaze alespoň 5 minut našeho času. Dosáhneme tím prodloužení životosti krásné podlahy o mnoho let i desetiletí a zhodnotíme tak naši počáteční investici do nové podlahy.

Denní údržba spočívá především v důkladném zametení nečistot z podlahy pomocí smetáku či vysavače s ochranou proti poškrábání podlahy (filcová manžeta nebo kartáče na sací hubici vysavače).

Lépe vybavené domácnosti mohou s výhodou používat mycí stroje, zajišťující zároveň šetrné mytí, vysávání i ošetření podlahy.

Nakonec alespoň jednou týdně podlahu ošetříme hadrem navlhčeným v chemickém prostředku pro pravidelnou údržbu podlah, které lze zakoupit v každém podlahářství či obchodě s podlahovým materiálem. Samozřejmě se při výběru chemického prostředku přednostně řídíme doporučením výrobce naší konkrétní podlahy.

Základní ošetření podlahy

Podle intenzity zatěžování podlahy a vystavování škodlivým vlivům provádíme s periodou 6 – 24 měsíců základní údržbu podlah. Ta spočívá v základním vyčištění podlahy od starých ochranných vrstev a nanesení ochranných vrstev nových.

S pomocí speciálních čisticích prostředků určených k této činnosti provedeme důkladné vyčištění podlahy od zbytků starých ochranných vrstev (postupujeme podle návodu výrobce čisticího prostředku).

Dále provedeme neutralizaci povrchu a necháme podlahu dokonale vyschnout.

Nakonec obnovíme ochrannou vrstvu nanesením impregnačního nátěru, případně ošetření polymerovou disperzí.

Materiál podlahy je po takto provedeném ošetření opět dokonale chráněn před škodlivými vlivy, má dokonalý vzhled a užitné vlastnosti garantované výrobcem podlahy.

Neexperimentujte – pozor na „univerzální čisticí prostředky“

Při údržbě podlahy doporučujeme striktně se držet doporučení výrobce podlahoviny, používat jen jím předepsané čisticí prostředky a postupy a nepodléhnout svodům k použití jiných levnějších prostředků, i kdyby o nich jejich výrobci tvrdili jen to nejlepší.

Velmi naléhavě připomínáme, že na předepsaný způsob ošetřování podlahy a povolené čisticí prostředky je nutné „vyškolit“ manželku, uklízečku či jinou osobu, provádějící pravidelný úklid místnosti. Mnoho podlah již bylo poškozeno či zcela zničeno iniciativou osoby provádějící úklid podle svých zažitých pravidel voda – mýdlo – hadr.

Co když je podlaha už ve špatném stavu a pravidelná údržba nepomáhá

Nelze-li již pravidelnou údržbou vrátit podlaze její přijatelnou kvalitu a vzhled, pak u dřevěných podlah a parket přichází doba renovace podlahy.

Podle stupně poškození podlahy se rozhodujeme pro rozsáhlost renovace

V  čem renovace podlahy spočívá, pojednává článek renovace podlah.


Kam dále :

Vybíráme novou podlahu – materiál podlahy

Vybíráme novou podlahu – jaké zvolit provedení podlahy

Pokládka podlaha svépomocí anebo raději objednat podlaháře ?

Zpět