Pokládka podlaha svépomocí anebo raději objednat podlaháře ?

Rady a návody k podlahám


Obchodní domy a prodejny s podlahářským materiálem často prezentují pokládku podlahy jako snadnou činnost, kterou zvládne žena v domácnosti v kuchyňské zástěře v době mezi obědem a večeří.

Samozřejmě, zkušený domácí kutil, který si doma je zvyklý většinu řemeslných prací provádět sám (a má tedy dostatek předchozích zkušeností s materiály a stavebnictvím) předpoklady pro úspěšné zvládnutí pokládky podlahy jistě má. Naproti tomu i vyučenému podlaháři trvá několik let, než se seznámí se všemi úskalími montáže podlah různých typů v různých prostředích natolik, aby si mohl být při přípravě podkladu, vlastním pokládání a spojování podlahových dílců, i při dokončovacích pracích jistý, že nic nezanedbal a nebude se ke klientovi vracet kvůli následné reklamaci.

Navíc následné opravy reklamovaných závad po již jednou provedené pokládce podlahy nejsou v tomto oboru ničím jednoduchým a často odstranění i malé závady podlahy znamená v praxi nutnost likvidace většiny draze pořízeného materiálu.

Proto je na místě pečlivě zvážit, zda se opravdu máme odvahu pustit bez dostatku našich osobních zkušeností s podlahářským řemeslem do práce, která s poměrně velkou pravděpodobností může vyústit ve znehodnocení naší materiálové investice a přidělat nám spousty starostí navíc.

I nejlepší podlaha bude k ničemu, nebude-li kvalitně položená

Pro kvalitní pokládku podlahy musíme zabezpečit několik předpokladů. Před rozhodnutím, jestli se do práce pustíte sami anebo oslovíte zkušené podlahářství, zvažte, zda jste schopní všechny předpoklady zajistit. Zvláště u přípravy podkladu s minimální tolerancí nerovností nemusí kutilské plus/mínus míry zajistit kvalitní rovnou plochu – s domácí vodováhou a zednickou lžící opravdu rovné podlahy nelze dosáhnout. Moderní podlaháři pracují s přesnými laserovými přístroji, které umějí odhalit i nejmenší nerovnost. Jejich pořízení nemusí být levnou záležitostí a zkušenosti s jejich obsluhou nedoporučujeme získávat až při montáži vlastní podlahy pořízené za desítky tisíc korun (nebo stovky EUR).

U všech podlah

 • absolutně rovný (znivelovaný), pevný, vyschlý podklad (tolerance nerovností je max. 2mm v celé ploše podlahy)
 • materiál připravený v místě instalace nejméně 48 hodin před vlastní montáží, aby se rozměrově přizpůsobil klimatickým podmínkám místnosti
 • dodržení dilatačních spár u stěn 1,5 – 2 cm, aby bylo vlivem dilatací zabráněno vzniku boulí a vzedmutí podlahy při změně teploty či vlhkosti
 • nutnost zajištění přesného navazování dílů – dorážení zámku lamel s pomocí montážního pravítka
 • přesné úhlové řezání materiálu bez otřepů, nejlépe s pomocí dvouřezné kotoučové pily s protilehlými kotouči a odsáváním pilin
 • zajištění přesné návaznosti vzorů ve spojích
 • absolutně čistá práce bez polétavého prachu – přehlédnuté zrníčko nečistoty zapadlé pod podlahu nebo do spáry mezi podlahovými dílci či do nanášeného lepidla znehodnotí celou podlahu. Zvláště při řezání dílců podlahy amatérskými nástroji vzniká velké množství třísek a pilin, které se mají snahu dostat tam kam je nechceme

U plovoucí podlahy

 • při pokládce plovoucí podlahy na holý beton či stěrku je nutné použít PE 0,2mm silnou parotěsnou zábranu s dostatečnými přesahy ve spojích, nejlépe slepovanou či svařovanou
 • nutnost použití vyrovnávacích podložek z mirelonu o tloušťce cca 2mm, přesahující podlahu u obvodových stěn o 20 mm až za olištování

U lepených podlah a podlah z PVC, linolea, Marmoleum

 • výběr výrobcem doporučeného lepidla v dostatečném množství (celá podlaha se musí položit najednou)
 • správné dávkování a roztírání lepidla
 • zajištění dostatečného odvětrání výparů z lepidla

U podlah z linolea, Marmoleum, PVC a koberců

 • přesný ořez podlahové krytiny, který bere v úvahu částečnou dilataci krytiny v prvních dnech po položení a rozměrové nepřesnosti jednotlivých stěn místnosti
 • zajištění přesné návaznosti dílců krytiny a ošetření okrajů dílců proti vzniku otřepů a párání
 • zajištění přesné návaznosti vzorů
 • přesné vyměření a připevnění zakončovacích lišt

Kam dále :

Vybíráme novou podlahu – materiál podlahy

Vybíráme novou podlahu – jaké zvolit provedení podlahy

Zpět